از اینکه به گودسل اعتماد دارید سپاس گزاریم.

تلفن پشتیبانی ۷۷۶۸۴۷۶۰ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شماست.

در حال حاظر سرویس گودسل تنها برای منطقه پاسداران تهران قابل استفاده می باشد